Bewoners

Door bewoners actief en zeer vroegtijdig te betrekken in uw ontwikkelplannen, creëert u draagvlak en medeverantwoordelijkheid. Bovendien ontvangen zij een hoogwaardige service tijdens de realisatie van uw projecten, o.a. met social media, woonconsulenten, een woonbox en onze wooncoach. Met als resultaat tevreden en betrokken bewoners. Na een succesvolle renovatie kunnen we helpen om gedragsveranderingen te bewerkstelligen; zoals zorg voor schone portieken en verstandig energiegebruik. Uw bewoners worden uw ambassadeurs.

RENOVEREN IS EEN SPECIALISME

Renoveren en onderhouden van vastgoed is een specialisme dat Rutges Vernieuwt, exclusief partner van Holland Housing Fund, sinds 1894 heeft opgebouwd. HHF in samenwerking met Rutges Vernieuwt, realiseert een optimale balans tussen beschikbare middelen en resultaten op de belangrijke woonthema’s. Naast geld, energie en milieu bieden wij een balans die u alle sturing geeft over veiligheid, gezondheid, wooncomfort, leefomgeving en toekomstwaarde.

Dankzij ons "Kwaliteit-in-Balans"-model (KiB-model) kunt u op de korte en de lange termijn tot op de euro nauwkeurig uitrekenen wat uw rendement is. Aan de hand van scenario's schetsen we u de werkelijke keuzes die u heeft voor betaalbare en toekomstbestendige woningen.

Risico's managen levert geld op. Met heldere investeringsscenario's, nauwkeurige meerjarige exploitatieprognoses en actief monitoren zijn we in staat om uw risico's te managen. We zijn zelfs bereid om risico's met u te delen of van u over te nemen. Als u wilt met duidelijke resultaatafspraken voor een voorspelbaar exploitatieresultaat. Daarmee krijgt u de zekerheid van optimale huisvesting tegen vaste kosten. Door minimalisatie van de energielasten is het mogelijk de investeringen terug te verdienen. Energie is immers een zeer bepalende factor in de totale woonlasten van bewoners. Het aandeel van de energie in de woonlasten stijgt bovendien sterk. Milieuvriendelijke energieopwekking met WKO, WTW en zonne-energie zijn voor ons intussen dagelijkse afwegingen. We steken onze energie graag in de berekeningen van uw voordeel op korte en lange termijn. HHF is bereid om met u investeringen en verantwoordelijkheden te delen middels cofinanciering.