Financieren

Het Holland Housing Fund biedt passende financieringsvormen (afhankelijk van de situatie van de corporatie en de renovatie). In de basis zijn twee typen constructies mogelijk: De Reno-Huur of de Reno-Ruil. Met onze technische en financiële modellen kunnen we samen met u de verschillende scenario’s die passen bij uw strategie snel naast elkaar zetten.

Reno-huur

Met de Reno-Huur kan een corporatie niet-geborgd kapitaal aantrekken om complexen te renoveren. Dit is met name interessant voor corporaties die niet, of moeilijker, geborgd kapitaal kunnen verkrijgen of voor corporaties die meer financiële armslag willen hebben om sneller dan anders mogelijk renovatie- of nieuwbouwprojecten te realiseren. De Reno-Huur is een vernieuwende oplossing die technische-, procesmatige- en financiële innovatie integreert. Het concept is met name bedoeld voor complexen waar (dringend) een ingreep noodzakelijk is en werkt als volgt: de corporatie is en blijft juridisch eigenaar van het complex maar verhuurt het gehele complex voor een bepaalde looptijd aan HHF voor een huur die gelijk is aan de kasstroom die de corporatie genereert met het niet-gerenoveerde complex. HHF financiert de renovatie, voert de renovatie uit en doet het technisch beheer. Het sociaal beheer kan door HHF of door de corporatie gedaan worden. De corporatie blijft (uiteraard) het strategisch voorraadbeheer doen. HHF ontvangt na de renovatie alle huuropbrengsten en betaalt alle kosten (onderhoud, beheer, verzekeringen, heffing, etc). De vrije kasstroom van het complex en de ICR (interest coverage ratio) blijven voor de corporatie gelijk, terwijl de LTV (loan to value) verbetert. De corporatie heeft dus een gerenoveerd complex zonder er zelf in te hoeven investeren.

Reno-ruil

Bij de Reno-Ruil financiert HHF geheel of gedeeltelijk de renovatie van het volledige complex en wordt betaald in gerenoveerde woningen. Op deze wijze kan de gehele transactie met gesloten beurs plaatsvinden. De Reno-Ruil biedt enorme kasstroomvoordelen voor uw corporatie ten opzichte van traditioneel uitgevoerde en gefinancierde renovaties. U wordt samen met HHF eigenaar van een gerenoveerd complex dat een marktconform rendement behaalt.

Hoe werkt het?

Het kapitaal in het fonds wordt door private partijen ingebracht die geïnteresseerd zijn in een stabiel rendement op een investering met een (relatief) laag risicoprofiel. Als eerste stellen we gezamenlijk met onze Metamorfose Verkenning de technische en financiële haalbaarheid vast van een project. Indien beide partijen de intentie hebben om het project te realiseren, worden – met betrekken van de bewoners – het technisch ontwerp, de investeringsbegroting en financiële constructie uitgewerkt. HHF legt deze propositie ter goedkeuring voor aan haar investeerders zodat bij aanvang van de werkzaamheden het benodigde kapitaal ingebracht kan worden en de corporatie de opdracht aan de aannemer kan verlenen.